ENDÜSTRİYEL TESİSATLAR

Basınçlı Hava Hatları

Basınçlı hava tesisatı, endüstriyel tesislerde kullanılır. Makineler için gerekli hava, basınçlı olarak tesisata verilir ve borular ile kullanım alanındaki makinelere götürülür. Basınçlı hava tesisatının elemanları; kompresör, filtre, kurutucu, hava deposu ve tesisat boru ve armatürleridir. Bu kullanılacak armatürlerin ve tesisat borularının gerekli basınç sınıfında ve gerekli çaplarda olması gerekmektedir.

Doğru projelendirilmeyen boru çapları ve armatürler gereksiz yere hava basıncında azalma ve de hava tesisatında yoğuşmadan dolayı su oluşacaktır. Buda makineler de bulunan pnömatik ve hidrolik elemanların korozyonuna sebep olur. Bu konuda yıllardan beri faaliyet gösteren firmamız deneyimli kadrosu ile güvenli bir şekilde hizmet vermektedi.

 

Su ve Atıksu Arıtım

Endüstriyel arıtma sistemi
Endüstrilerden kaynaklanan atıksular, sektörlere göre farklı karakterdedir. Arıtma sisteminin tasarımı, atıksu analiz değerleri ve arıtılabilirlilik çalışmaları sonunda oluşur.

Genel uygulama alanlarımız;

Fiziksel arıtma üniteleri; 
Fiziksel yollarla kendiliğinden kirletici parametrenin ayrılması esasına dayanır. Uygulama alanı; kaba olarak tutulabilen, yüzebilen, çökebilen maddelerin sudan alınması ve nötralizasyon işlemlerinde yer bulur.

Firmamız uygulamaları;

✓  Izgara ve elekler,

 Kum tutucular,

  Yağ ayırma sistemleri,

  Nötralizasyon üniteleri,

  Basınçlı yüzdürme üniteleri

  Karıştırıcı ve sıyırıcı ekipmanları vb.

Kimyasal Arıtma Üniteleri;

Kimyasal madde ilavesi ile kompleks oluşumu ve yapı değişikliği ile kirletici parametrelerin sudan ayırılması işlemidir.

Firmamız uygulamaları;

  Kimyasal çöktürme,

  Metal yapısı değiştirme,

  Metal çöktürme vb.

Biyolojik arıtma; 
Biyolojik arıtma amaç, organik kirleticilerin arıtılmasında uygun koşullar yaratılarak bakteri oluşturmak ve faaliyetinin devam etmesini sağlamaktır.

Firmamız uygulamaları;

  Aktif çamur sistemleri,

  Anaerobik arıtma,

  Damlatmalı filtreler,

  Oksidasyon hendekleri

 

Soğutma sistemleri

  Fan coil uygulamaları

  Hava ve su soğutmalı gruplar

  Klima santralleri

  Chiller (Soğutma Kulesi) soğutma hattı borulama ve bağlantıları

  Eşanjörlü çift çevrimli sistemler

  Evaparatif Soğutma Sistemleri

Buhar Sistemleri

Buhar, geçmişte olduğu gibi günümüzde de yeri doldurulamayan, çok iyi özellikleri olan bir ısı transfer akışkanıdır. Güç üretiminde ve endüstride (özellikle gıda endüstrisinde) çok yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Ancak diğer tesisatlara nazaran çok karmaşıktır. Bu nedenle de yapımında ve işletilmesinde son derece özen ve bilgi ister.

Buhar Tesisatları

  Buhar tesisatı uygulamaları

   Enerji geri kazanım uygulamaları.

 

Kızgın Yağ Kazanları

Spiral yağ borulu kızgın yağ kazanları yağın dolaşım hızını en optimum değerlerde tutacak şekilde üretilir. Kapasitesine göre tek, çift veya üç yollu hatve ile çelik çekme borudan imal edilir. Termal yağ ısı transferi olmayan kazan bölgeleri refrakter malzeme ile kaplıdır. Kazan gövdesi ısı kayıplarına karşı izole edilmiştir.

İzolasyon 100 mm kaya yünü üzerine paslanmaz veya alüminyum sac ile kaplı olarak yapılır. 350°C'ye kadar kullanıma uygundur.

  Kazan Çeliği: DIN 17155 normuna uygundur.

  Spiral Borular: DIN 17175, DIN 2448 normuna uygundur.

  Refrakter Malzeme: 1300°C sıcaklığa dayanıklı malzemedendir.

PROJELERİMİZ


Her adımımızı kaliteden yana atarak, beklentilere en üst seviyede cevap vermek ve müşteri memnuniyeti bilincini tüm çalışanlara benimsetip “kalite, kaliteyi doğurur” politikası ile sizlere hizmet verebilmek için buradayız.

HABERLER


15 Ocak 2021

Yeni Websitemiz Açıldı.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nul

0

.000m2
KAPALI ALAN

0

ÜLKEYE
İHRACAT

0

'DEN FAZLA
PERSONEL

0

MUTLU
MÜŞTERİ

HİZMETLERİMİZ