YANGIN TESİSATI

Bina İçi ve Dışı Yangın Tesisatları

Hidrofor grubu kurulumu

Su deposu bağlantıları

Bina içi sıva altı ve sıva üstü; bina dışı hidrantlı yangın dolabı montajı

 

Hidrant Hatları

Yerüstü ve yeraltı Yangın Hidrantları fabrikalarda, depolarda, endüstriyel tesislerde, bina çevrelerinde, bulunan yangın hidrant hatlarında su sızıntısının yerini tespit ediyoruz. Referanslarımız da bizimle çalışan firmaları görebilirsiniz. Yangın tesisatlarında zamanla oluşan çatlak veya kırılmalar yer altında olduğu için farkedilememektedir.

Zaman içerisinde tonlarca suyun boşa gitmesini önlemek için yerin 2 metre altına kadar borudaki su sızıntısının noktasal yerini tespit edebiliyoruz. Daha önce yaptığımız birçok yangın tesisatı su kaçaklarında noktasal olarak su sızıntılarını bulmayı başardık.

Amacımız çok fazla zemin kırılmadan maliyeti düşürerek su kaçağının yerini tespit etmekdir. Su sızıntılarını bulma konusunda firmamız gereken deneyim ve tecrübeye sahiptir.

Yangın Hidrant Hattı Su Kaçağı Tespiti

Kaçak kırmadan dökmeden tespit edilir

Sprinkler

Dizayn ve Kurulumunu Yaptığımız Sprinkler Sistemleri

Islak Borulu Sprinkler Sistemleri : Islak borulu sprinkler sistemlerinde, otomatik sprinklerler bir su kaynağına bağlı bulunan ve içinde su bulunan boru sistemlerine tespit edilmiştir. Bu sistemlerde yangın sebebiyle oluşan ısının etkisiyle sprinklerler açılır ve hemen suyun yanan maddelerin üzerine boşalmaya başlamasını sağlarlar. Sisteme bağlı herhangi bir sprinkleri yangından oluşan ısının etkisi harekete geçirerek suyun akışını sağlar. Serbest kalan su jeti sprinklerdeki yansıtıcıya çarparak dağılır ve yangın mahalline düzgün bir yağmurlama şeklinde boşalması sağlanır. Kullanım alanındaki şartlara bağlı olarak, sprinklerler 40°C ile 350°C arasında belirlenen bir sıcaklık değerinde aktif hale geçmek için dizayn edilirler. Sprinklerlerin çoğu yaklaşık olarak dakikada 70 ile 100 litre arasında suyun yangın mahalline boşalmasını sağlarlar. Bununla birlikte bazı özel uygulamalar için kullanılan sprinklerde boşalan su miktarı dakikada 400 litre'ye çıkabilmektedir. Islak borulu sprinkler sistemlerinde boru şebekesi su ile dolu bulunduğu için ortam sıcaklığı 4°C den fazla olan mahallerde kullanılmalıdır. Eğer mahallin çok küçük bir kısmı düşük sıcaklıklara maruz ise bu kısımlarda esas boru şebekesine ek bir kapalı devre oluşturarak bu kısımdaki boruların içini antifrizli solüsyon ile doldurulması mümkündür.

Kuru Borulu Sprinkler Sistemleri : Kuru borulu sistemlerde boru şebekesi su yerine su kaynağı ve boru şebekesi arasındaki valfi kapalı tutacak düzeyde basınçlı hava yada nitrojen gazı ile doldurulur. Hava basıncı şebeke girişine yerleştirilen bir araç ile otomatik olarak kontrol edilir. Yangından açığa çıkan ısı herhangi bir sprinkleri aktif duruma getirdiğinde, boru şebekesindeki basınç hızla düşecektir. Bu basınç azalması kuru boru şebekesi girişindeki valfin açılmasına neden olacak böylece borular su ile dolacak ve açık bulunan spriklerden su yangın mahalline boşalacaktır. Kuru borulu sprinkler sistemleri, ıslak borulu sistemlerin kullanılamadığı düşük sıcaklıktaki mahallerde kulanılabilir. Ancak kuru boru sisteminin girişindeki valf kısmı ısıtılan mahallere konulmalıdır.

Deluge Sprinkler Sistemleri : Deluge sprinkler sistemlerinin yapısı ıslak ve kuru borulu sistemlere benzer fakat bu sistemlerden başlıca iki yönden farklıdır: a) Standart sprinklerler kullanılır, fakat hepsi açıktır. Sprinkleri harekete geçiren elemanı içermezler, bu nedenle boru şebekesi girişindeki kontrol valfi açıldığında su bütün sprinklerden yangın mahalline boşalır ve mahal su ile boğulur. b) Kontrol valfi normal olarak kapalı tutulur. Valf ayrı bir yangın algılama sistemi vasıtasıyla harekete geçerek açılır. Deluge sistemler hızlı bir şekilde genişleyen yangınların kontrol altına alınmasında kısa sürede bol miktarda suyun gereksinim duyulduğu mahallerde kullanılırlar.

Preaction Sprinkler Sistemleri : Bu sistemler deluge sistemlere benzerler, fakat bu sistemdeki sprinklerler eriyebilen birleşme elemanı yada cam ampuller vasıtasıyla kapalıdırlar. Deluge sistemlerdeki kontrol valfi burada ön hareket valfi vazifesi görür. Yangın algılama sisteminin harekete geçmesiyle ön hareket valfi açılır ve boru şebekesi su ile dolar, sistem ıslak borulu sprinkler sistemi haline dönüşür.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te sprinkler sistemleri ile korunması gereken binalar aşağıdaki madde ile belirlenmiştir:

Madde 96- Aşağıda belirtilen yerler tam veya kısmi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak zorundadır.

a) Büro ve konut haricindeki bütün yüksek binalar,
b) Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan büro binaları,
c) Yapı yüksekliği 51.50 m'yi geçen apartmanlar,
d) Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklarda,
e) Yatak sayısı 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde,
f) Toplam kullanım alanı 2000 m2 nin üzerinde olan katlı mağazalar, alışveriş, ticaret, eğlence ve toplanma yerleri otomatik sprinkler sistemi ile korunacaktır.

FM200

FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi

Tyco Safety Products firması FM200 gazlı söndürme sistemleri konusunda uzun yıllardır sistem dizaynı, malzeme temini, montaj ve devreye alma konularında deneyimli kadroları ile hizmet vermektedir. Daha öncesinde de çok iyi bir söndürücü olan halon sistemleri konu- sunda da yangın güvenliği konusunda faaliyet göstermiştir. Montreal protokolü çerçevesinde halon gazının ozon tabakasına verdiği zararın önüne geçilebilmesi için yasaklanma sürecinden sonar halon gazının FM200 ile değişimi konusunda çözüm üretmiştir.

FM200, (HFC 227ea) adı ile bilinen heptafluorapropane içerikli olarak Great Lakes Chemical Corporation firması tarafından üretilmiştir. FM 200 gazı renksiz bir gazdır ve basınç altında sıvılaştırılarak depolanmaktadır. Tıpkı halon gazı gibi düşük zehirli sınıfta olan FM200 gazı nitrojen ile yaklaşık 24 bar basınç altında basınçlandırılmaktadır. Fiziksel ve kimyasal özelliğinin yanında oldukça etkili ve hızlı bir söndürücüdür.

Çevresel özellikleri

FM200 gazı içerdiği bileşenler vasıtası nedeni ile ozona zarar verme olasılığı yoktur. Atmosfer ömrü 31-42 yıl arasındadır. Ozona zararlı olmaması nedeni ile uzun vadede en uygun yangınla mücadele aracıdır.

Emniyet

FM200 gazı Halondan sonar bulunan en iyi zehirsiz gazdır. Güvenli olması nedeni ile tam otomatik söndürme yapacak şekilde kullanılabilmektedir. Genelde FM200 dizayn konsantrasyonu %7 olarak hesaplanır. %9'un altındaki konsantrasyonlarda insan hayatı için tehlike arz etmez. Halon1301 gazının dizayn konsantrasyonu %5 olarak hesaplandığı göz önüne alındığında Halon1301e alternatif bir gaz olmaktadır.

Uygulama alanları

FM200 Halon 1301 gazının kullanıldığı tüm alanlarda kullanılabilmektedir. FM200 gazı telekomünikasyon, bilgi işlem merkezleri, arşivler, tarihi ve sanat eseri merkezleri, trafolar ve elektronik ekipmanların bulunduğu yerlerdeki yangın söndürme yeteneği kadar yanıcı ve parlayıcı sıvıların ve gazların söndürülmesinde oldukça yeteneklidir.

İletkenlik

FM200 gazının kimyasal yapısı hiç bir iletkenlik özelliği göstermez. Bu nedenle yüksek gerilim üniteleri veya bunların kullanıldığı sistemlerin korunmalarında da etkin bir söndürücü eleman olarak kullanılabilir.

Temizlik

Su, köpük ve kimyasal toz gibi yangın söndürme elemanlarının uygulamalarından elde edilen deneyimler, bu tip söndürücülerin korunan hacimlerde ve ekipman ü zerinde hasar ve temizlik problemleri yarattığı göstermiştir. Buna karşılık FM200 gazı temiz bir söndürme elemanı olup özellikle elektrikli ve elektronik ekipmanların bulunduğu hacimlerde kullanıldığında yangın sonrası hiçbir temizlik ihtiyacı doğurmaz.

Halon gazının FM200 ile değiştirilmesi

Ulusal ve uluslar arası standartlarda kurulmuş olan mevcut halon ve CO2 kontrol sistemlerinin yerine kullanılabilmektedir. Gerekse gazların konsantrasyonu gerekse fiziksel karakteristiğindeki farklılık nedeni ile tüplerin, boruların valflerine ve nozulların değişmesi gerekebilir.

Standartlarına ve yönetmeliklere uygun FM-200 sistemlerinin tasarımı,

Yangın riskine karşı korunacak hacimlerin sahada ölçümlenmesi,

Onaylı FM-200 hidrolik akış hesabı proğramı ile hesaplama, 

Autocad ile projelendirme ve izometrik çizimlerle desteklenen mühendislik hizmetleri,

Software program içerisinde kullanılan bilgileri yer alan FM-200 silindirleri ve FM-200 sistemlerini oluşturan orjinal FM-200 ekipmanları temini ve teslimi,

Teklif aşamasından, anahtar teslimi taahhüt üstlenmede, satış sonrası servis ve destek hizmetleri.

CO2 Yangın Söndürme

Gazlı söndürme sistemlerinde kullanılan en eski ve en yaygın gazdır. Lokal uygulamalarda kullanılan tek gazdır ve özellikle kimyasalların bulunduğu mahallerde en etkin çözüm olarak kullanılmaktadır. Soğutma etkisinden dolayı narin elektrikli ve elektronik cihazların bulunduğu mahallerde, ayrıca boğma etkisinden dolayı insanlı mahallarde kullanılması sakıncalıdır. CO2 gazı, söndürme yapılan ortamdaki bağıl oksijen yoğunlığunu, yangının sürmesi için gereken oksijen yoğunluğu seviyesinin altına düşürerek yangınları söndürmektedir. Karbondioksit; renksiz, kokusuz, elektrik iletkenligi olmayan, yangin söndürmek için uygun bir inert gazdir. Karbondioksit hava içerisindeki oksijeni ve/veya gaz fazindaki bir yakitin konsantrasyonunu yanmanin duracagi noktaya kadar düsürerek, yanmayi sogutarak söndürür.

 

Özellikleri

Ozona zarar vermez.
Fiziksel olarak söndürme yapar
Lokal söndürme amaçli kullanilir
Insan bulunan mekanlarda kullanilmaz
Yeniden doldurma maliyeti düsük, yangin yaygin olarak bulunabilir
Bosalma süresi 60-120 saniyedir. ( lokal sistemler için 30 saniye)
Düsük basinçli sistemler: Düsük basinçli karbondioksit sistemleri, yüksek miktarda söndürücüye ihtiyaç duyulan mekanlarda toplam hacim koruma uygulamalarinda kullanilir.
Yüksek basinçli sistemler: Yüksek basinçli karbon dioksit sistemleri, hem toplam hacim koruma hem de lokal koruma uygulamalarinda kullanilmaktadir.

KULLANILDIĞI YERLER

Güç aktarim odalari
Jeneratör güç setleri
Motor odalari
Kayit odalari
Kablo ve tesisat galerileri
Elektrik dagitim odalari/merkezleri
Bilgisayar odalari
Yanici sivi depolama alanlari
Boyama kabinleri
Arsivler
Basim Evleri
Endüstriyel Firinlar
Genis Ticari Yemek Pisirme Alanlari
Ve daha birçok end. uygulamalar

CO2 Gazli Söndürme Sisteminin Kullanilamayacagi Malzemeler
Selüloz nitrat gibi oksijen ihtiva eden kimyasallar, sodium, potasyum, magnezyum, titanyum ve zirkonyum gibi reaktif metaller, metal hidratlar.

 

Yangın İkaz Ve Algılama Sistemleri

Yangın algılama sisteminde, elemanların koordineli çalışması önemli. Panel kadar sirenler, kontrol paneli, beslemeleri kısacası tüm ekipmanlar entegrasyonlu çalışmalı, kurulan sistemin amacına uyması için bu gereklidir.

Sirenler ve Kornalar
Binanın tüm bölümlerinde en az 65dB ses şiddetinde sesli uyarı verecek şekilde monte edilmelidirler. Uyuyan kişileri uyandırabilmek için tüm kapılar kapalıyken yatak başlarında da en az 75dB ses şiddeti elde edilmelidir. Normal kapılar ses şiddetinde en az 20dB, yangın kapıları gibi daha kalın kapılar 30dB’den fazla zayıflamaya neden olurlar. Bir koridora açılan çok sayıda oda bulunan durumlarda (örneğin oteller) koridorda çok kuvvetli bir kaç korna yerine odalarda daha zayıf sesli alarm cihazları monte etmek daha uygun olabilir. Binanın her bölmesinde en az bir korna bulunmalıdır.

Alarm durumunda sesli olarak 3m'de 91 dBA gücünde ,ses sinyali verme özelliğinde olacaktır.

Aleve karşı dayanıklı malzemeden özel olarak imal edilmiş olacaktır.

Alarm durumunda düşük akım çekecektir.

 Kırmızı veya bej renklerde imal edilmiş ve şık bir görüntüye sahip olacaktır.

Elektronik Siren
12-24V DC ile çalışan yüksek verimli bir sesli alarm cihazıdır. Sürekli ve dalgalı olmak üzere iki farklı ses verebilmektedir.

Electronic Sounder
Düşük akın çekerek 1 m mesafede 100dB ses seviyesi sağlayabilen yüksek performanslı bir sesli alarm cihazıdır. 800/970Hz frekanslı olanı da dahil olmak üzere 28 değişik ses çıkışı verebilmektedir.

Alarm Zili
B6-24 yüksek verimli, döner merkezkaç hareketli motoru sayesinde düşük akımlarda yüksek ses seviyesi sağlayabilen bir alarm zilidir. 6" (15 cm) çapındaki çanI ile her türlü yangın alarm sistemlerinde kullanılmaya uygundur.

CHQ-BS Çevrimden beslemeli ADRESLİ korna
Tek başına veya dedektör tabanlı olarak çalışabilme
1 çevremde 127 adet kullanılabilir, ancak çevrimin adres kapasitesini harcamaz (127 dedektör + 127 ADRESLİ korna)
Ton ve ses şiddeti ayarlanabilir
Ayrıca korna hattI çekilmesine gerek kalmaz
İnce profilli şık tasarım

Flaşörler ve Lambalar
İhbar sistemlerinde çok kullanılan Sesli uyarı ve ışıklı uyarı sistemi olan flaşörler bir nevi zaman rölesidir. Flaşörler 24V ile çalışırlar.

FB24 Xenon Flaşör Lamba
FB24, işitme engellilerin uyarılması için ya da gürültü seviyesi yüksek olan mahallerde, sesli alarm cihazlarının tamamlayıcısı olarak kullanılır.

Paralel İhbar Lambası
GD25 otel odaları, asma tavanlar, yükseltilmiş döşemeler, havalandırma kanalları gibi ulaşılması güç yerlerde monte edilen detektörlerin alarm sinyallerinin uzak bir noktadan izlenebilmesi için kullanılır. Sıva-altı veya sıva-üstü monte edilebilir.

Telefon Arama Cihazı
Montajı ve çalışması kolay olan güvenilir alarm sistemi, binaların hırsızlık gibi saldırılara ve de yangına karşı korunması için tasarlanmış bir güvenlik sistemidir.
Sistemin merkezinde bulunan Kontrol Paneli kendisine bağlı tüm algılama cihazlarını sürekli kontrol eder ve acil durumda alarma geçerek, içerisinde bulunan siren aracılığıyla uyarır.
Panele, içerisindeki sirene ilave olarak dahili ya da harici (sabotaj korumalı harici siren olabilir) ilave sirenlerin bağlanması mümkündür. Aynı zamanda, bağlanacak bir otomatik telefon arama cihazı (telephone dialer) vasıtasıyla alarm durumunu polis, itfaiye ya da sizin istediğiniz bir telefon numarasını çevirerek bildirebilir.

Telefon Arama Cihazı
6 ayrı telefon numarasını arayabilir ve 16 saniyelik önceden kaydedilmiş olan mesajı iletir. Bağlı olduğu telefon hattı meşgul olsa bile hattı kesip çevir sinyali alır ve gecikmeden arama yapar.

PROJELERİMİZ


Her adımımızı kaliteden yana atarak, beklentilere en üst seviyede cevap vermek ve müşteri memnuniyeti bilincini tüm çalışanlara benimsetip “kalite, kaliteyi doğurur” politikası ile sizlere hizmet verebilmek için buradayız.

HABERLER


15 Ocak 2021

Yeni Websitemiz Açıldı.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nul

0

.000m2
KAPALI ALAN

0

ÜLKEYE
İHRACAT

0

'DEN FAZLA
PERSONEL

0

MUTLU
MÜŞTERİ

HİZMETLERİMİZ