ISITMA SİSTEMLERİ

Merkezi Isıtma Sistemleri (Kazanlı Tesisatlar)

Merkezi Isıtma Sistemleri 
Merkezi ısıtma istemlerini; kat kaloriferi, sıcak kaloriferler, su baharlı kaloriferler ve sıcak havalı kaloriferler diye gruplara ayırabiliriz. Kat kaloriferinin çalışma prensipleri diğer sistemlerin aynıdır. Sıcak Sulu Kaloriferler: Merkezi bir kazanda ısıtılan su, borular vasıtasıyla dairelere, oradan da radyatöre gelir. Radyatörler de odaları ısıtır.

Su Buharlı Kaloriferler : Merkezi bir kazanda su buhar haline getirilir. Buhar, dairelere verilir ve radyatörler vasıtasıyla odalar ısıtılır. Bu sistemde radyatörler, basınca dayanacak şekilde çelik dökümden yapılmalıdır.

Sıcak Havalı Kaloriferler : Sıcak hava ile çalışan bir sistemdir.

Yakıt ve Yakacaklar 
Isı enerjisi elde etmek için kullanılan maddelere yakıt veya yakacaklar diyoruz. Isı enerjisi elde ederken insan sağlığına zarar verilmemelidir. Yakacakları tabii (doğal) yakacaklar ve suni (yapay) yakacaklar diye iki gruba ayırabiliriz. Bunlarda kendi aralarında görünüşlerine göre kâtı, sıvı ve gaz diye üçe ayrılırlar.

1) Tabii (Doğal)Yakacaklar : 
Katı Yakacaklar: Odun, turba, antrasit, linyit ve taş kömürü vb.
Sıvı Yakacaklar: Petrol

2) Suni (Yapay) Yakacaklar : 
Katı Yakacaklar: Odun kömürü, kok, briket
Sıvı Yakacaklar: Benzin, gazyağı, mazot fueloil, ispirto, benzen

 

Kaskad Sistemi

Yoğuşmalı kazanlar malzemelerinin özelliği dolayısıyla büyük kapasitelerde pahalı olmaktadır.Burada ekonomik çözüm,tek büyük cihaz yerine birden fazla sayıdaki duvar tipi cihazın paralel çalıştırılmasıdır.Kaskad sistem adı verilen bu uygulamada cihazların oransal kontrollü (modülasyonlu) olmaları istenir.

Tek duvar tipi yoğuşmalı kazan yerine birden fazla sayıda duvar tipi cihazın paralel bağlanarak kaskad sistem oluşturulması belirli kapasitelere kadar yatırım maliyeti açısından daha ekonomik olabilmektedir. Örneğin tek 100 Kw yer tipi kazan yerine, iki adet 51 Kw duvar tipi cihaz kullanımı daha ekonomiktir.Kaskad sistemde sekiz cihaza kadar duvar tipi yoğuşmalı kazanı birlikte çalıştırmak mümkündür.

DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KASKAD SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Kaskad sistemde bütün kazanlar modülasyonlu olarak çalıştırılmaktadır. Her bir kazanın kumanda alabilmesi için bütün kazanların otomatik kontrol ünitesine bağlanması gerekmektedir. İstenen oda sıcaklığında bir değişim görüldüğünde önce bir numaralı kazan devreye girer ve %100 kapasite ile çalışmaya başlar. Panel servis bölümünde girilmiş istenen sıcaklığa ulaşma süresine bakar. Yine servis bölümünde girilmiş hedef süresi ile kıyaslar ve mevcut kazan kapasitesinin bu sürede olması gereken sıcaklığa ulaşıp ulaşmayacağını hesaplar. Eğer yetmeyeceğine karar verirse,diğer kazanı minimum kapasitede devreye sokar. Bu işlemi tesisatı istenen sıcaklığa, belirlenen sürede ulaştıracak şekilde ısı ihtiyacını karşılayıncaya kadar devam ettirir. Kaskad şeklinde yerleşimden dolayı herhangi bir arıza durumunda ısı otomatik olarak seri bağlanmış bir sonraki kazan tarafından sağlanır ve sistemde bir kesinti olmaz. Kaskad sistem ile çalışacak bütün tesisatlarda denge kabı bulunması gerekir.

Kaskad uygulamasında seri halde bağlanan yoğuşmalı duvar tipi kazanlar aynı ısıtma devresini besler. Sistemin kapasitesi kazan kapasitelerinin toplamına eşittir. Değişik kapasiteli kazan birleşimleri ile gerekli olan kapasiteye en yakın kapasitede ekonomik bir sistem kurulmuş olur. Kaskad sistemi bütünüyle duvar üzerine yerleştirileceği için zeminde yer kaplamaz. Elektronik kontrol sistemi ile 15 ayrı zon için konfor şartlarının ayarlanması mümkün olur.Böylece daha ekonomik bir işletme sağlanır. Duvar tipi yoğuşmalı kaskad sistemler ekonomi ve konforu birleştirerek Toplam Çözüm sağlar.

 

Kombi ve Sobalı Isınma

Her dairenin bağımsız ısıtılması anlamına gelen bireysel kullanıma yönelik ısıma sistemlerini kombiler, kat kaloriferi ve sobalı ısıtma sistemleri ve şömineler oluşturmaktadır. Kat Kaloriferleri Kat kaloriferleri, kazan içindeki suyun istenilen sıcaklıkta ısıtılması ve bunun bir pompa vasıtasıyla radyatörlerde dolaştırılması ile mekanın ısıtılmasını sağlayan cihazlardır. Kat kaloriferli sistemlerde kullanılan yakma sistemi, Kat Kalorifer kazanı, Çelik Kazan, Çelik Dumanlı Borulu Kazan, Döküm Kazan olarak sınıflandırılır. Kat kalorifer kazanları tamamen doğalgaza uygun dizayn edilmiş olabileceği gibi mevcut mazotlu kat kalorifer kazanlarının doğalgaza dönüşümü de mümkün olabilir. Kat kaloriferlerinin kazanları hem atmosferik hem de üflemeli brülörlü olabilir. Boylerli tip cihazlarla sıcak su temini de sağlanabilmektedir.

PROJELERİMİZ


Her adımımızı kaliteden yana atarak, beklentilere en üst seviyede cevap vermek ve müşteri memnuniyeti bilincini tüm çalışanlara benimsetip “kalite, kaliteyi doğurur” politikası ile sizlere hizmet verebilmek için buradayız.

HABERLER


15 Ocak 2021

Yeni Websitemiz Açıldı.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nul

0

.000m2
KAPALI ALAN

0

ÜLKEYE
İHRACAT

0

'DEN FAZLA
PERSONEL

0

MUTLU
MÜŞTERİ

HİZMETLERİMİZ